Barnskyddsrådets utbildningsdagar vänder sig till dig som möter barn i ditt arbete.

Utbildningsdagarna arrangeras av Barnombudet.

Kontakt

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

018 700 99 31
lisa.skiold@barnombudet.se

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden.

Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

Lisa är också ordförande i Barnskyddsrådet.

Fakta

Om Barnskyddsrådet

Barnskyddsrådet verkar för att barn som behöver skydd ska få bättre hjälp.

Rådet ska öka kunskapen och samarbetet inom och mellan professioner och verksamheter. Rådet ska också initiera verksamhetsutveckling och forskning utifrån barnets rättigheter.

I barnskyddsrådet finns personer från olika verksamheter som arbetar med utsatta barn.

Barnskyddsrådet bildades 2013.

Aktuella utbildningsdagar

Tidigare utbildningsdagar