Hjälp oss stärka, stödja och främja.

Som månadsgivare är du med och tryggar varje barns rätt till ett bra liv. På kort sikt – och på lång!

Månadsgivare – för varje barns bästa

Bli månadsgivare nu

Därför ska du bli månadsgivare

  • Du vill bidra till att stärka allt som bidrar till trygghet och till att varje barn ska kunna utvecklas på bästa möjliga sätt. Det som vi kallar främjande arbete.
  • Du vill vill hjälpa oss att knyta ihop goda krafter inom kommun, region, näringsliv och civilsamhälle.
  • Du ser poängen med att barns och ungas röster blir starkare, att det finns fler sammanhang där de hörs – och att de som bestämmer lyssnar.

Det här gör vi med pengarna

90-kontot visar att pengarna som du skänker används på rätt sätt. Svensk Insamlingskontroll kontrollerar att vi uppfyller högt ställda krav.

Du bestämmer hur mycket du vill ge. Det här är några exempel på hur vi använder pengarna:

  • Vi träffar hundratals elever varje år, till exempel i våra barnrättslektioner. Genom barnrättslektionerna får barnen med sig en erfarenhet om att deras röst räknas och en en inblick i hur demokratiska processer fungerar.
  • Vi ger råd och stöd till barn, unga och vuxna i Uppsala. Vi driver också en länksamling där det går lätt att hitta fram till rätt stöd.
  • Vi påverkar beslutsfattare för att barnets rättigheter ska fungera på riktigt.
  • Vi skapar material och metoder som fyller behov hos barn, hos personal som arbetar med barn, hos beslutsfattare och vuxna nära barn. Några sådana exempel som används i hela landet är Barnrätt för alla, Likarätt och Knas hemma. Men vi vet att mer behövs!

Tack för att du är med oss!

Ditt stöd gör skillnad. Med din hjälp kan vi göra ännu mer för att varje barns rättigheter ska funka på riktigt.

Månadsgivare – för varje barns bästa

Bli månadsgivare nu

Ett barn viskar i ett annat barns öra. Illustration.

Om vår verksamhet

Vill du läsa mer om oss innan du bestämmer dig? Inga problem.

Om oss, vad vi gör och varför