Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

#vipåbarnombudet

#vipåbarnombudet

Följ på sociala medier

Under #vipåbarnombudet skriver nya och gamla medarbetare och praktikanter om sitt arbete.

Följ hashtaggen på Instagram och Facebook för att få uppdateringar om nya medarbetare hos oss.

Kontakt

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

018 700 99 31
lisa.skiold@barnombudet.se

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden.

Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

Lisa är också ordförande i Barnskyddsrådet.

För att barnets rättigheter ska funka på riktigt krävs kunskap, insikt och handling. Vi ger förutsättningarna så att alla länkar i den kedjan håller. Barnombudet är ett kunskapscentrum för barnrätt.

Barn och elever

Vi träffar oftast barn och unga i skolan. Våra klassbesök handlar främst om rätten att bli lyssnad på och rätten att få hjälp med sådant som är svårt.

Vi träffar skolelever inom våra koncept Lunchhäng (högstadiet) och Barnrättslektioner (årskurs 4). Vi erbjuder dessa i perioder varje termin.

Vi kommer gärna ut i förskolor på förfrågan.

Den kostnadsfria utbildningen Likarätt finns i olika moduler från förskola till gymnasiet.

Personal som möter barn och unga

Vi träffar personalgrupper som arbetar med barn och pratar om hur barns rättigheter kan tillämpas i verksamheten.

För alla verksamheter i Uppsala kommun och Region Uppsala är det kostnadsfritt. Detta gäller även fristående/privata verksamheter inom förskola, skola, socialtjänstuppdrag, omsorg och hälso- och sjukvård. För övriga tar vi ett arvode utifrån överenskommelse.

Den kostnadsfria utbildningen Likarätt kan användas av all personal inom förskola och skola, enskilt och i grupp. Vi erbjuder en introduktion till Likarätt.

Politiker och tjänstepersoner

Beslutsfattare på alla nivåer är nyckelpersoner för att barnets rättigheter ska funka på riktigt.

Vi föreläser för nämnder/styrelser, partipolitiska samlingar och tjänstepersoner.

Vi har färdiga utbildningar inom barnets rättigheter, barnrättsliga beslutsunderlag, dialogformer och barnkonventionslagens betydelse för kommun och region.

Föräldrar och andra vuxna nära barn

Den kostnadsfria utbildningen Likarätt kan användas av alla vuxna som tar hand om barn. Likarätt funkar allra bäst om skolpersonal, vårdnadshavare och barn/elever går utbildningen. Varför inte tipsa ditt barns skola?

Rådgivning

Vår rådgivning är till för dig som finns i Uppsala kommun eller vill ha hjälp med något som rör Region Uppsala.

Vi ger stöd och råd till barn, unga och vuxna som finns nära barn. Vi lyssnar, vägleder, hänvisar, stöttar, förklarar eller medlar – alltid för barnets bästa.

Länksamling

Vi har också samlat länkar till ställen där det går att få stöd och rådgivning i många olika ämnen.

Till länkarna