Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

#vipåbarnombudet

#vipåbarnombudet

Följ på sociala medier

Under #vipåbarnombudet skriver nya och gamla medarbetare och praktikanter om sitt arbete.

Följ hashtaggen på Instagram och Facebook för att få uppdateringar om nya medarbetare hos oss.

Kontakt

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

018 700 99 31
lisa.skiold@barnombudet.se

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden.

Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

Lisa är också ordförande i Barnskyddsrådet.

Vi uppmärksammar allmänhet, verksamheter och beslutsfattare på problem – och bidrar med konstruktiva lösningar. Mycket arbete återstår.

Barnrätt är en förutsättning för hållbarhet och samhället behöver därför utformas i enlighet med barnets rättigheter.

Vi arbetar med att stärka barnets rättigheter lokalt, regionalt och nationellt. Vi uppmärksammar allmänhet, verksamheter och beslutsfattare på problem – och bidrar med konstruktiva lösningar.

I vårt arbete ingår granskning av kommunens och regionens arbete för barnets rättigheter. Vi vill se till att inget barn hamnar mellan stolarna hos dem som har i uppdrag att se till barnets bästa.

Vår särställning som fristående barnombud är en förutsättning i påverkansarbetet.

Några frågor

Några exempel på frågor vi arbetat med:

Argument för fristående, lokala barnombud

Ett lokalt fristående barnombud kan arbeta med vägledning och råd till medborgare och medarbetare, utbilda och informera om barns rättigheter, påverka opinion och politik och stärka barns och ungas röster.

Fler argument!