Barnombudet vill förändra samhället så att barnets rättigheter funkar på riktigt. Därför arbetar vi strategiskt, långsiktigt och praktiskt, nära barn och tillsammans med alla som kan bidra till att förverkliga barnets bästa.

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

#vipåbarnombudet

#vipåbarnombudet

Följ på sociala medier

Under #vipåbarnombudet skriver nya och gamla medarbetare och praktikanter om sitt arbete.

Följ hashtaggen på Instagram och Facebook för att få uppdateringar om nya medarbetare hos oss.

Kontakt

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

018 700 99 31
lisa.skiold@barnombudet.se

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden.

Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

Lisa är också ordförande i Barnskyddsrådet.

Stöd oss direkt

Swish 123 9008624 | Bankgiro 900-8624
Din gåva går till vårt arbete med att varje barns rätt ska funka i verkligheten. 90-kontot visar att pengarna som du skänker används på rätt sätt. Svensk Insamlingskontroll kontrollerar att vi uppfyller högt ställda krav.

Stöd oss!

Det här vill vi

Varje barn ska leva och utvecklas på bästa sätt utifrån sina förutsättningar. Barnombudet vill förändra samhället så att barnets rättigheter funkar på riktigt.

Så här gör vi

Vi arbetar strategiskt, långsiktigt och praktiskt, nära barn och tillsammans med alla som kan bidra till att förverkliga barnets bästa.

Barnombudet står för dialog och samarbete, för ställningstagande och påverkan. Vi vidgar perspektiven för att nå konkreta lösningar för barnets bästa.

Vi verkar lokalt, regionalt och nationellt på individ-, grupp- och samhällsnivå med fokus på att främja det som är bra. Vår särställning som fristående barnombud är en förutsättning för vårt arbete.

Vi vänder oss ofta till vuxna i vårt arbete, eftersom de har störst möjligheter att förändra.

Vi har alltid barnets bästa i fokus.

Barnombudet arbetar med de tre fokusområdena Från kunskap till handling, Barns och ungas röster och Påverkan.

Från kunskap till handling

För att barnets rättigheter ska funka på riktigt krävs kunskap, insikt och handling. Barnombudet är ett kunskapscentrum för barnrätt.

Barnombudets kunskapsarbete

Barns och ungas röster

Beslut blir bättre när de som berörs är delaktiga. Vi vill stärka barn som rättighetsbärare.

Barnombudets arbete med barns och ungas röster

Påverkan

Barnombudet lyfter frågor som är viktiga för att barnets rättigheter ska funka på riktigt.

Barnombudets arbete med påverkan

Avslutade projekt

Genom åren har vi drivit många större och mindre projekt. Här kan du hitta ett urval.

Till projekten

Föreningen

Barnombudet är en ideell förening. Vi är helt fristående från stat, kommun och region. Bli gärna medlem!

Om föreningen

Jobba eller gör praktik hos oss

Du är alltid välkommen att söka praktik- eller praoplats eller ansöka om att bli volontär. På våren kan du som går ut nian söka sommarjobb hos oss.

Läs om att jobba här