Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vårt tystnadslöfte

Vi har inte tystnadsplikt. Det här är vårt tystnadslöfte.

  • Vi kommer inte att berätta för någon att du har kontaktat oss.
  • Men om ett barn är i fara så kommer vi att berätta för socialtjänsten eller polisen. Om vi tänker göra det, så säger vi det till dig.
  • Vi för inga journaler. Du kan vara anonym när du hör av dig till oss.

Praktik och prao

Du hittar information om och kan ansöka om praktik och prao här.

Vi som jobbar här

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig. Lisa är också ansvarig utgivare för barnombudet.se och Word.

Martin Price

Barnrättslig rådgivare för Region Uppsala

Martin arbetar med barnets rättigheter i hälso-/sjukvård och i regionens andra verksamheter, samt med stödärenden.

Mårten Markne, kommunikatör på Barnombudet i Uppsala län, 2017

Mårten Markne

Kommunikatör, it-ansvarig

Mårten har hand om kommunikation och it på kontoret. Mårten är Barnombudets dataskyddsombud.

Christoffer Rollgard

Chefredaktör Word

Christoffer är chefredaktör för Word.

Sofie Juhlin

Insamlingsansvarig

Sofie är ansvarig för kontakt med annonsörer och företag som vill samarbeta med oss.

Isabel Eriksson

Projektledare

Isabel arbetar med Arvsfondsprojektet Föräldrafokus och föräldrastöd i skolan.

Karin Mellin

Förstärkare

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster. Hon arbetar också med stödärenden och har hand om regionens sommarjobbare.

Johannes Dahlkvist

Administratör

Johannes har hand om ekonomiadministration och medlemsfrågor.

Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare för barnombudet.se och Word: Lisa Skiöld.