Föräldrar som ska separera behöver ta beslut om saker som rör deras barn. Alla lösningar som föräldrar kan ordna genom att samarbeta är bättre än att en domstol ska ta beslut.

Advokat- och juristhjälp

Söker du hjälp från en advokat eller jurist?

Titta här för tips.

Utanför Uppsala?

Hitta hjälp i din kommun

Länkarna på sidan nedan gäller dig som bor i Uppsala kommun och för dig som behöver hjälp med frågor inom Region Uppsalas verksamhet.

Bor du någon annanstans i Sverige kan du börja med att vända dig till elevhälsan, socialtjänsten eller barn- och ungdomspsykiatrin för att få hjälp. På några platser i Sverige finns lokala barnombud.

Barnombudets roll

Vad vi kan göra i rådgivning

Vi kan endast hjälpa till inom Uppsala kommun och när det handlar om vård eller andra frågor inom Region Uppsala.

Vårt perspektiv är barnets och barnets rättigheter. Vi vill gärna prata direkt med berörda barn om det är lämpligt/möjligt. Läs mer om vår rådgivning.

Utanför Uppsala? Läs mer här.

Om ett gift par vill skilja sig ansöker de om äktenskapsskillnad vid tingsrätten i den kommun där de är folkbokförda. Om de har något gemensamt barn under 16 år tar det 6 månader innan skilsmässan kan beviljas. Det kallas för betänketid. Det gäller även om föräldrarna är överens om att de ska skiljas.

Barnets bästa

Enligt lag ska barnets bästa vara avgörande i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Det betyder att ingen annans intresse ska gå före vad som är bäst för barnet.

Eventuella konflikter mellan föräldrarna får inte styra beslut som rör barnet.

Om en domstol ska fatta beslut om vårdnad, umgänge och boende så ska domstolen ta beslutet utifrån vad som är bäst för barnet. Föräldrarnas behov eller vad de tycker är rättvist är inte viktigare än vad som är bäst för barnet.

Det är inte enkelt att beskriva vad som är barnets bästa. Det ska alltid avgöras utifrån det unika barnet och dess situation. Lagtexten har ett antal kriterier och när en domstol fattar beslut i vårdnadsfrågor ska den alltid utgå från dessa kriterier:

 • Det är viktigt att barnets rätt till en god och nära kontakt med sina föräldrar beaktas
 • Barnets egen vilja ska uppmärksammas och ges större betydelse i takt med barnets ökade ålder och mognad.
 • Särskild hänsyn ska tas till om det finns en risk för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp, far illa på annat sätt eller förs bort.

Mer om skilsmässa och vårdnad

 • Skilsmässa-info

  Om det blir konflikt

  Publicerat: 2024-04-19

  Alla lösningar som föräldrar kan ordna genom att samarbeta och komma överens är bättre än att en domstol ska ta beslut. Skilsmässa och vårdnad Föräldrar som ska separera behö…

  Fortsätt läsa >

 • Skilsmässa-info

  Vad är vårdnad?

  Publicerat: 2023-06-22

  Att vara vårdnadshavare för ett barn innebär att ha det huvudsakliga ansvaret för barnet. Vårdnadshavaren ska se till att barnet får utvecklas, får omvårdnad, trygghet och en…

  Fortsätt läsa >

 • Skilsmässa-info

  Att bestämma vid skilsmässa

  Publicerat: 2023-06-21

  Föräldrar som ska separera behöver ta beslut om bland annat tre viktiga områden som rör barn: vårdnad, umgänge och boende. Skilsmässa och vårdnad Föräldrar som ska separera b…

  Fortsätt läsa >