Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

#vipåbarnombudet

#vipåbarnombudet

Följ på sociala medier

Under #vipåbarnombudet skriver nya och gamla medarbetare och praktikanter om sitt arbete.

Följ hashtaggen på Instagram och Facebook för att få uppdateringar om nya medarbetare hos oss.

Kontakt

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

018 700 99 31
lisa.skiold@barnombudet.se

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden.

Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

Lisa är också ordförande i Barnskyddsrådet.

För att skapa ett demokratiskt, fredligt och hållbart samhälle behöver barns och ungas röster höras. Beslut blir bättre när de som berörs är delaktiga. Vi vill stärka barn som rättighetsbärare.

Vi skapar möjligheter för barn och unga att påverka. Vi ordnar möten mellan barn/unga och beslutsfattare, driver expertgrupper och erbjuder barn och unga möjlighet att använda sin yttrandefrihet.

Sedan 2006 ger vi ut tidningen Word, som görs av och för gymnasieungdomar i Uppsala.

Vi driver även expertgrupper av unga och tar emot sommarjobbande ungdomar som driver frågor för att få till förändring.

Beslut när barn berörs

Ju äldre och mognare barnet är, desto mer måste den som beslutar bry sig om åsikterna.

När det ska tas beslut som rör barn