Lunchhäng

Lunchhäng är Barnombudets koncept för att berätta om barnets rättigheter och möjliggöra delaktighet hos högstadieelever.

Vi tar med oss olika verksamheter, organisationer och politiker till en skola och står på en bra plats i skolan under lunchtid i några dagar. I lunchhänget skapas tillfällen för diskussion mellan ungdomar, beslutsfattare och verksamheter.

Vi träffar även alla klasser årskursvis för kort information om barnets rättigheter.

Kontakt

Karin Mellin

Förstärkare

018-700 99 37

karin.mellin@barnombudet.se

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster. Hon arbetar också med stödärenden och har hand om regionens sommarjobbare.