Barnrättslektioner i årskurs fyra

Barnrättslektionerna ger eleverna en inblick i praktisk påverkan och hur demokratiska processer fungerar.

Under lektionen går vi igenom det viktigaste i Barnkonventionen. Därefter får eleverna gruppvis ta fram förslag på saker som behöver förbättras för barn i Uppsala och lägga upp en enkel plan för hur de ska kunna påverka för förändring. På det sättet får de en inblick i praktisk påverkan och hur demokratiska processer fungerar.

Barnrättslektioner erbjuds i bestämda perioder varje termin.

Kontakt

Karin Mellin

Förstärkare

018-700 99 37

karin.mellin@barnombudet.se

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster. Hon arbetar också med stödärenden och har hand om regionens sommarjobbare.