Barnombudet erbjuder föreläsningar och workshops om barns rättigheter i kommun och region.

Vi arbetar konkret med barns rättigheter sedan 1988 och har erfarenhet av att arbeta tillsammans med verksamheter inom alla områden i kommunal och regional verksamhet.

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

Kontakt

Martin Price

Barnrättslig rådgivare för Region Uppsala

018 700 99 32

martin.price@barnombudet.se

Martin arbetar med barnets rättigheter i hälso-/sjukvård och i regionens andra verksamheter, samt med stödärenden.

Kontakt

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

018 700 99 31
lisa.skiold@barnombudet.se

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden.

Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

Lisa är också ordförande i Barnskyddsrådet.

Ett stort tack till er för upplägg och genomförande av föreläsning och workshop om barnkonventionen! Det var mycket uppskattat från vårt håll och det har startat upp många tankar och förslag på hur vi ska arbeta vidare

 – Chef i Tierps kommun

 • Våra föreläsningar och workshops vänder sig framför allt till beslutsfattare och vuxna som arbetar med barn. Inte du? Titta här.
 • Alla föreläsningar och workshops kan genomföras som videomöte.
 • Vi har specialsydda paket som fungerar i alla kommuner och regioner, och kan anpassa upplägg för andra verksamheter.
 • För verksamheter i Uppsala kommun och Region Uppsala är utbildning kostnadsfri. Detta gäller även fristående/privata verksamheter inom t ex förskola, skola, socialtjänstuppdrag, omsorg och hälso- och sjukvård.

Våra föreläsningar och workshops

 • Workshops och föreläsningar

  Moderatoruppdrag

  Publicerat: 2023-10-19

  Verksamhetschef Lisa Skiöld kan leda föreläsningar och samtal om barns rättigheter i exempelvis, skola, omsorg, delaktighet.

  Fortsätt läsa >

 • Dialoger | Workshops och föreläsningar

  Dialoger med barn och unga – varför, när och hur?

  Publicerat: 2023-10-19

  Dialogkartan hjälper er att kvalitetssäkra barndialoger. Den kan användas i allt från enkla informationsinsatser till att ge barn delaktighet i stora, komplexa frågor.

  Fortsätt läsa >

 • Workshops och föreläsningar

  Utbildning och inspiration för politiker 

  Publicerat: 2023-10-19

  Föreläsning och frågestund för nämnd/bolagsstyrelse om barnrättsperspektiv ur politikerperspektiv. För att hela kommunen ska arbeta mot samma mål är det viktigt att såväl politiker som tjänstepersoner har tillräckliga kunskaper om barnrätt.  

  Fortsätt läsa >

 • Workshops och föreläsningar

  Att göra barnrätt i förvaltning eller bolag

  Publicerat: 2023-10-19

  Övergripande föreläsning kring barnrätt och barnkonventionen som lag, samt konkreta, verksamhetsanpassade exempel om att arbeta med barnrättsperspektiv.

  Fortsätt läsa >

 • Workshops och föreläsningar

  Barnkonventionen i kommunen

  Publicerat: 2023-10-19

  Inspirationsföreläsning och workshop. Föreläsningen beskriver grunderna i barnkonventionen i relation till det kommunala arbetet och hur det påverkas av att barnkonventionen är lag. Workshop med gruppdiskussioner.

  Fortsätt läsa >

Tack så mycket Lisa och Martin för seminariet, det var jätteintressant och gav tid för reflektion.

– Politiker i Uppsala kommun