Dialoger med barn och unga – varför, när och hur?

Dialogkartan hjälper er att kvalitetssäkra barndialoger. Den kan användas i allt från enkla informationsinsatser till att ge barn delaktighet i stora, komplexa frågor.

Kontakt

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

018 700 99 31
lisa.skiold@barnombudet.se

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden.

Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

Lisa är också ordförande i Barnskyddsrådet.

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

Vi utbildar er

Kostnadsfritt för Uppsala

Vi kommer gärna ut till arbetsgrupper för att prata med er om barnets rättigheter.

För alla verksamheter i Uppsala kommun och Region Uppsala är våra utbildningar kostnadsfria. Detta gäller även fristående/privata verksamheter inom t ex förskola, skola, socialtjänstuppdrag, omsorg och hälso- och sjukvård.

För övriga verksamheter inom Uppsala län – kontakta oss för prisförslag utifrån omfattning och betalningsförmåga.

Alla våra utbildningar hittar du på sidan Kunskap.

Barnombudets Dialogkarta hjälper er att ta fram en väl genomtänkt dialog utifrån ett visst sammanhang. Den kan användas i allt från enkla informationsinsatser till att ge barn delaktighet i stora, komplexa frågor.

Efter att ha gått utbildningen kommer du att kunna använda kartan för att själv designa framtida dialoger.

Innehåll

  • Generellt om dialoger med barn och unga.
  • Genomgång av dialogkartan utifrån ett fallexempel.
  • Frågestund.

Tidsåtgång

1 timme.

Pris

För verksamheter i Uppsala kommun och Region Uppsala är utbildning kostnadsfri. Detta gäller även fristående/privata verksamheter inom t ex förskola, skola, socialtjänstuppdrag, omsorg och hälso- och sjukvård.

Prisexempel övriga: 15 000 kr (max 15 deltagare). Kostnad för resa och restid kan tillkomma.

Efter utbildning har verksamheten tillgång till tre rabatterade konsulttimmar för efterföljande frågor och funderingar kring dialogupplägg. 700 kr/timme.

Uppsala kommun och Region Uppsala

För verksamheter i Uppsala kommun och Region Uppsala erbjuder vi en introduktion till kartan.

Efter att ha gått utbildningen kommer du att kunna använda kartan för att själv designa framtida dialoger.

Vi kan också bistå vid utformning av dialog med barn och unga.

  • Helt kostnadsfritt. Detta gäller även fristående/privata verksamheter inom t ex förskola, skola, socialtjänstuppdrag, omsorg och hälso- och sjukvård.
  • Efter utbildning kan deltagarna använda dialogkartan obegränsat i sin verksamhet.
  • Kartan ägs av Barnombudet och får inte delas med externa konsulter.

Övriga

Till aktörer utanför Uppsala kommun och Region Uppsala erbjuder vi introduktion till kartan.

Efter att ha gått utbildningen kommer du att kunna använda kartan för att själv designa framtida dialoger.

  • Efter utbildning kan deltagarna använda dialogkartan obegränsat i sin verksamhet.
  • Kartan ägs av Barnombudet och får inte delas med externa konsulter eller andra personer som inte har gått utbildningen.