Barnombudet är en ideell förening.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala. Barnombudet är helt fristående från stat, kommun och region.

 

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

Stöd Barnombudet

Vi vill förändra samhället så att barnets rättigheter funkar på riktigt. Vi behöver ditt stöd i arbetet. Bli medlem eller stöd oss ekonomiskt.

Historia

1985 startade Barntelefonen sin verksamhet – en ideellt bemannad jourtelefon för barn och unga i Uppsala. 1988 fick verksamheten uppdrag av Uppsala kommun att starta en barnombudsmannaverksamhet. Det blev den första lokala barnombudsmannen i Sverige.

Verksamheten har sedan vuxit och utvecklats till att bli mera övergripande och strategiskt inriktad. Jourtelefonen finns i dag kvar i form av rådgivning via telefon, mejl, webb och sociala medier.

Föreningen har bytt namn flera gånger. Sedan 2017 heter föreningen Barnombudet i Uppsala län.

Organisation

Barnombudet är en ideell förening med anställda medarbetare och en styrelse. Både priovatpersoner ochorganisationer kan vara medlemmar. Arbetet leds av verksamhetschefen. Årsmötet fastställer budget och inriktning för verksamheten.

Styrelse 2024

Gunilla Oltner, ordförande
070-6315640

Emir Padoviç
Emma Hårrskog
Inger Selling
Mohima Mumin
Nima Najafi

Susanna Eriksson

Kontakta styrelsen

Verksamhetsrevisorer

Maria Wigenfeldt (PwC), auktoriserad revisor
Ulf Wennström och Britt-Marie Svahn, förtroendevald revisor

Valberedning

Sven-Erik Pistol
Mohammed Mekrami

Kontakta valberedningen

Framåt

Framåt – en bok som tittar bakåt är vår jubileumsbok till 30-årsfirandet 2018. Med boken berättar vi om oss, men vi vill dessutom inspirera och uppmuntra så att det skapas fler lokala barnombud runt om i Sverige.

Läs mer om Framåt

Verksamhetsberättelser

 • Nyheter | Verksamhetsberättelser

  Verksamhetsberättelse 2023

  Publicerat: 2024-03-18

  2023 blev ett tungt år, så annorlunda mot det vi är vana vid.Kriget fortsatte i Ukraina och ett nytt krig startade i Gaza och Israel. Otroligt många människor dog eller skadad…

  Fortsätt läsa >

 • Verksamhetsberättelser

  Verksamhetsberättelse 2022

  Publicerat: 2023-02-23

  Under början av året kändes det hoppfullt. Pandemin hade äntligen lämnat oss och en nystart av verksamheten kunde planeras. Sedan startade ett krig i vår närhet. Att kriget i …

  Fortsätt läsa >

 • Verksamhetsberättelser

  Verksamhetsberättelse 2021

  Publicerat: 2022-03-16

  FörordYtterligare ett år har pandemin påverkat oss alla. Möjligheten att träffas och samtala har minimerats. Samtalet, lyssnandet, dialogen är grunden för vår verksamhet. Att …

  Fortsätt läsa >

 • Verksamhetsberättelser

  Verksamhetsberättelse 2020

  Publicerat: 2021-03-11

  Förord2020 blev ett mycket annorlunda år för oss alla. I Uppsala, i länet, i Sverige och i världen. I verksamheten på Barnombudet har vi, trots att större delen av arbetet ske…

  Fortsätt läsa >

 • Verksamhetsberättelser

  Verksamhetsberättelse 2019

  Publicerat: 2020-02-28

  FörordAtt se tillbaka på 2019 känns bra och jag är nöjd med de insatser som genomförts på både individuell och strukturell nivå.De som sökt vårt stöd individuellt är föräldrar…

  Fortsätt läsa >

 • Verksamhetsberättelser

  Verksamhetsberättelse 2018

  Publicerat: 2019-03-18

  Förord30 år har gått sedan vi startade. Grunden är densamma, det vill säga barns röster om stöd, råd och att kunna påverka. Verksamheten utvecklas kontinuerligt utifrån det oc…

  Fortsätt läsa >

 • Verksamhetsberättelser

  Verksamhetsberättelse 2017

  Publicerat: 2018-03-15

  Klicka på bilden för att komma till den fullständiga verksamhetsberättelsen.Länkarna från bilden: tidningenord.se   barnrättföralla.se   boiu.se/medle…

  Fortsätt läsa >

 • Verksamhetsberättelser

  Verksamhetsberättelse 2016

  Publicerat: 2017-03-16

  Är det okej att ringa till BUP om det här?Jag är god man åt en pojke från Afghanistan som är placerad i Uppsala av en annan kommun. I dag fick vi veta att han ska flyttas till…

  Fortsätt läsa >

 • Verksamhetsberättelser

  Verksamhetsberättelse 2015

  Publicerat: 2016-04-01

  2015: Best of Vi har sammanfattat år 2015 för Barnombudsmannen i Uppsala i en årsredovisning. Gillar du vad vi gör? Stöd oss genom att bli medlem. Eldshow för barnko…

  Fortsätt läsa >

Argument för fristående, lokala barnombud

Ett lokalt fristående barnombud kan arbeta med vägledning och råd till medborgare och medarbetare, utbilda och informera om barns rättigheter, påverka opinion och politik och stärka barns och ungas röster.

Fler argument!