Verksamhetsberättelse 2023


2023 blev ett tungt år, så annorlunda mot det vi är vana vid.

Kriget fortsatte i Ukraina och ett nytt krig startade i Gaza och Israel. Otroligt många människor dog eller skadades, därav många barn. I Sverige spred gängvåldet ut sig och i bland annat Uppsala dödades personer i olika åldrar, även några barn.

Den främjande och förebyggande verksamheten som vi bedriver genom dialoger med barn, unga och vuxna kändes viktigare och riktigare än någonsin.

Antalet vuxenkontakter ökade med olika professionella, politiker och föräldrar. Word-redaktionens ungdomar gjorde skolbesök på fem gymnasier, vilket var nytt. Att det var kö från skolklasser för att de vill ha teater- och pratbesök var roligt och kändes meningsfullt. Värdefulla samtal fördes om utanförskap, kränkningar och respekt för varandra med grunden i barnkonventionen.

Vårt Arvsfondsprojekt Föräldrafokus har utvecklats på ett positivt sätt under sitt första år och vi kan se betydelsen av att knyta föräldrar och skola samman för att se barnens behov och tillsammans arbeta för barnets bästa. Att barnrätten utvecklas i barnsjukvården har också blivit tydligt genom bland annat Nätverket Barnanpassad vård – med vår medverkan sedan starten – som allt fler barnkliniker ansluter sig till.

I slutet av året startade en grupp för mor- och farföräldrar vars syfte är, att utifrån kunskap om barnkonventionen och med erfarenheter och samtal om att vara en nära vuxen för sitt/sina barnbarn, att dela och utbyta tankar för att vara en extravuxen med omsorg och skratt. Alla behövs i en tuff värld.

Vårt fokus är framför allt att främja det som är bra. Fler framgångar i arbetet kan du läsa om nedan och på följande sidor.

Gunilla Oltner, ordförande

5 bra saker 2023

Barnombudet i Uppsala län ser till att barns rättigheter gäller på riktigt. Det här är något av det som vi gjort under året.

Barnskydd i budget

Under 2023 lyckades Barnombudet få in en skrivning om barnskydd i regionens budget för 2024.

Barnanpassad vård växer

Nästan alla Sveriges barnkliniker är med i Nätverket Barnanpassad Vård, som vi är medgrundare till och fortfarande samordnar.

Nationell resurs och rådgivare

Barnombudet har alltmer blivit en nationell resurs för barnets rätt inom hälso- och sjukvård. Under 2023 var vi bland annat rådgivare kring den nya lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (Svod) och den nya biobankslagen.

Framgång för sommarjobbare

Hos oss får sommarjobbande ungdomar driva viktiga frågor. 2023 påverkade de politikerna så att alla under 20 år får åka gratis med UL  sommaren 2024.

Framgång för påverkansarbete

2023 drev vi frågan om kostnadsfri akutsjukvård för alla barn som bor i Sverige. Vårt arbete uppmärksammade riksdagens justitieutskott på att lagen behöver ändras.