Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

Vår rådgivning är till för dig som finns i Uppsala kommun eller vill ha hjälp med något som rör Region Uppsala.

Få stöd och hjälp

Vi har samlat länkar till ställen där det går att få stöd och rådgivning i många olika ämnen.

Till länkarna

Vårt tystnadslöfte

Vi har inte tystnadsplikt. Det här är vårt tystnadslöfte.

 • Vi kommer inte att berätta för någon att du har kontaktat oss.
 • Men om ett barn är i fara så kommer vi att berätta för socialtjänsten eller polisen. Om vi tänker göra det, så säger vi det till dig.
 • Vi för inga journaler. Du kan vara anonym när du hör av dig till oss.

Vad vi gör i rådgivningsärenden

Vårt perspektiv är barnets och barnets rättigheter. Vi vill gärna prata direkt med berörda barn om det är lämpligt/möjligt.

Vi kan hjälpa till inom Uppsala kommun. Vi kan också ge råd i frågor om vård eller andra verksamheter inom Region Uppsala. Det är kommunen och regionens ansvar att se till att barn får rätt stöd, vård och behandling.

Vi kan till exempel inte hjälpa till i ärenden som gäller skolor eller socialtjänst utanför Uppsala kommun.

Vår rådgivning går ut på att vi

 • berättar eller ta reda på vilket stöd eller vilken vård och behandling som finns,
 • berättar eller ta reda på vem eller vilka personer man behöver prata med om man vill försöka förändra något,
 • förtydligar och förklarar sådant som kan vara svårt att förstå,
 • ger information om rättigheter, lagar och riktlinjer,
 • kan vara medlare i vissa låsta lägen.

Vad vi inte gör i rådgivningsärenden

Vi kan endast hjälpa till inom Uppsala kommun och när det handlar om vård eller andra frågor inom Region Uppsala. Vi kan till exempel inte hjälpa till i ärenden som gäller skolor eller socialtjänst utanför Uppsala kommun.

Vi kan inte

 • kräva att myndigheter genomför specifika åtgärder eller lämnar ut sekretessbelagda handlingar till oss,
 • bistå med pengar,
 • ta ställning i konflikter mellan vårdnadshavare,
 • bistå med juridisk hjälp från jurister,
 • vara juridisk företrädare för barn eller vårdnadshavare.