Barnkonventionen gäller varje barn, överallt och hela tiden.

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

Få stöd och hjälp

Länksamling för dig som behöver stöd

Vi har samlat länkar till ställen där det går att få stöd och rådgivning i många olika ämnen.

Om du inte hittar något som passar, hör av dig till oss!

Alla människor under 18 år är barn och omfattas av barnkonventionen.

Barnkonventionen handlar mycket om att garantera barns och ungas rätt till en trygg uppväxt och att må bra.

Föräldrar och familjen har stort ansvar enligt konventionen. Staten har ansvar för att skydda barnet mot till exempel vanvård, att utnyttjas eller utsättas för övergrepp.

Ända sedan 1990 ska svenska lagar följa barnkonventionen. Hela barnkonventionen är lag i Sverige sedan 2020.

”Principerna” är de viktigaste artiklarna

Det finns 54 artiklar i barnkonventionen. Fyra av dem kallas ”principer.” De artiklarna sammanfattar barnkonventionen. Vi formulerar dem så här:

  • Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda. Ingen får behandlas sämre.
  • Artikel 3: De som bestämmer måste tänka på vad som blir bäst för barn.
  • Artikel 6: Alla barn har rätt att leva och utvecklas.
  • Artikel 12: De som bestämmer måste lyssna på barn.

Alla barn är lika mycket värda.
Ingen får behandlas sämre.

Alla barn har samma rättigheter. Det spelar ingen roll hur barnet ser ut eller beter sig, eller hur föräldrarna är.

Alla barn är olika. Därför behöver vuxna behandla barn på olika sätt. Alla barn ska inte behandlas likadant – men lika bra.

Varje barn har ett ansvar att inte kränka någon annans rättigheter.

De som bestämmer måste tänka på vad som blir bäst för barn.

Allt som bestäms om barn måste bli så bra som möjligt. Därför ska de som bestämmer tänka på både vad barn vill och vad barn behöver.

Om vuxna ska bestämma om en grupp barn, så ska det bli så bra som möjligt både för varje barn och för gruppen.

Alla barn har rätt att leva och utvecklas.

Varje barn i hela världen har rätt att ha ett så bra liv som möjligt. Barn ska få leka och gå i skolan, få trygghet, mat, sjukvård och ett hem att bo i.

Alla vuxna måste hjälpa till för att alla barn ska må bra.

De som bestämmer måste lyssna på barn

De som bestämmer måste fråga barn hur de vill ha det. De måste lyssna på svaret och bry sig om det.

Det här betyder inte att barn ska bestämma allt eller alltid få som de vill. Ju äldre eller mer moget ett barn är, desto mer ska de vuxna bry sig om vad barnet tycker.

”Hel och odelbar”

Förutom de fyra principerna finns 37 ”sakartiklar”. De handlar om vilka rättigheter varje barn ska ha. De sista 13 av konventionens 54 artiklar handlar om hur staterna ska arbeta med konventionen.

Sakartiklarna ska läsas som en helhet. Det går inte att läsa en sakartikel utan att bry sig om vad som står i de andra. Man brukar tala om att konventionen är ”hel och odelbar.”

Rättigheter: ett barn med blont hår framför en jordglob med paragraftecken

Hela barnkonventionen

Läs barnkonventionen i en förkortad version, som lättläst eller i fulltext.

Läs barnkonventionen

Beslut när barn berörs

Ju äldre och mognare barnet är, desto mer måste den som beslutar bry sig om åsikterna.

När det ska tas beslut som rör barn

Lära dig mer?

För att barnets rättigheter ska funka på riktigt krävs kunskap, insikt och handling.

Till våra kunskapsinsatser