1838–1857 drev källarmästare Schylander krog i den byggnad där vårt kontor ligger. Snett över gatan låg krogen Blaffens källare. De två haken kallades Schylla och Karybdis, efter den grekiska mytologins två vidunder som det gällde att navigera mellan för att inte gå under.

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

Den vackra visan ur Gluntarne (1847–1850) på länken intill beskriver en livad kväll på krogen Schylla. Visan utspelar sig sannolikt Barnombudets mötesrum Salongen, som utgjorde Schyllas festsal. Resten av krogen låg i det som nu är den bortre delen av kontoret mot Trädgårdsgatan. I slutet av 1800-talet stängdes krogen och husets övervåning inreddes till bostäder. Barnombudets lokaler inreddes som kontor senast vid mitten av 1900-talet.

Byggnaden är uppförd i slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet. Grunden består av resterna från ett äldre hus som förstördes vid den stora stadsbranden 1702. Hyresgästernas källarförråd finns i stenvalv med låg takhöjd.

Byggnaden fick putsfasad i samband med ombyggnader 1910 och 1920. Under den gula putsen finns en timmer­stomme, ursprungligen klädd med Uppsalapanel, som är en speciell fasadbeklädnad där fasaden delas in med tvärstående brädor och längsgående lister. Uppsalapanel kan i dag ses på Trädgårdsgatan 14 och på Wahlmstedska gården (och bilden ovan).

1994 byggdes huset om och renoverades. Då restaurerades också det målade taket i festsalen. I salens tak syns spår av tidigare innerväggar. Timmerstommen har tagits fram på ett ställe i korridoren.

Trapphuset byggdes 1880. Dess handgjorda originalfönster ersattes 2022 av fabrikstillverkade treglasfönster.

Källor

  • Schylla: dokumentation av fastigheten Fjärdingen 28:6, Kv Kaniken i Uppsala 1994, Upplandsmuseet 1995.
  • ”Schylla”, Teddy Brunius, i Strövtåg bland gamla gårdar och nya hus i Uppsala, Winberg 1992.
  • Foto: Alfred Dahlgren/Upplandsmuseet (sekelskiftet 1900)