Verksamheter som på något sätt drivs med hjälp av skattemedel och är relevanta för unga i Uppsala får gärna annonsera i Word. Vi tar alltså inte in annonser från rent kommersiella verksamheter.

Kontakt och bokning

Sofie Juhlin

Insamlingsansvarig

Sofie är ansvarig för kontakt med annonsörer och företag som vill samarbeta med oss.

018 700 99 39

sofie.juhlin@barnombudet.se

Sofie Juhlin

Aktuella utgivningsdatum

Word kommer fyra gånger om året.

  • #86 18 mars 2024
  • #87 20 maj
  • #88 30 september
  • #89 2 december

Mer om Word

Ungdomsmagasinet Word görs av och för unga i Uppsala sedan 2006. Word vill stärka ungas möjlighet till inflytande och delaktighet i Uppsalas samhällsliv.

Tidningen är en del av Barnombudets arbete för att stärka barns och ungas röster.

Word har funnits sedan 2006. Word finns på alla gymnasieskolor i Uppsala och delas ut till beslutsfattare i kommunen. Den kan också läsas på bland annat folkbibliotek och fritidsgårdar.

Ansvarig utgivare: Lisa Skiöld.

Annonspolicy

Verksamheter som på något sätt drivs med hjälp av skattemedel och är relevanta för unga i Uppsala får gärna annonsera. Vi tar alltså inte in annonser från rent kommersiella verksamheter.

Annonsörer ska, för att kunna köpa annonsplats i Word, hålla med om att alla människor är lika mycket värda (bland annat, men inte enbart) utifrån diskrimineringsgrunderna, FN:s konventioner och deklarationer om barnets rättigheter och de mänskliga rättigheterna, och att alla har rätt att uttrycka sina åsikter och att bli lyssnade på.

Vi förbehåller oss rätten i alla lägen att säga nej till annonsörer och/eller enskilda annonser.

De här får annonsera i Word (exempel)

  • Kontor/nämnder samt verksamheter som drivs direkt av kommunen
  • Kommunala bolag
  • Verksamheter som har avtal med eller drivs på uppdrag av kommunen
  • Verksamheter, inklusive myndigheter, som drivs av/har avtal med/drivs på uppdrag av landsting eller staten
  • Ideella föreningar och andra organisationer (exempelvis studieförbund, kyrkor/församlingar, politiska partier, fackföreningar och deras motparter)
  • UF-företag

Bokningsinformation

Bokning sker genom kontakt med Sofie Juhlin.

I din bokningsbekräftelse finns all information om mått, materialdag, pris och leverans.

Sista bokningsdag

Sista bokningsdag är 10 arbetsdagar före respektive utgivningsdatum, om ej annat överenskommits.

Sista materialdag

Förbokade och tryckfärdiga annonser lämnas in senast 7 arbetsdagar före respektive utgivningsdatum, om ej annat är överenskommet. Kontrollera alltid sista materialdag i god tid.

Inlämning av bokade annonser

Bokade annonser lämnas in här. Enklast är om du använder länken i din bokningsbekräftelse.

Leverans av bokade annonser till Word