Vill ditt företag eller din organisation ta ställning för barnets rättigheter?

Bra! Vi vill gärna arbeta för en hållbar samhällsutveckling tillsammans med er.

Kontakt

Sofie Juhlin

Insamlingsansvarig

Sofie är ansvarig för kontakt med annonsörer och företag som vill samarbeta med oss.

018 700 99 39

sofie.juhlin@barnombudet.se

Sofie Juhlin

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

Bli organisationsmedlem

Visa att ni tar ställning för barnets rätt – bli organisationsmedlem! Kontakta oss eller bli medlem direkt.

Samarbeta i en fråga

Finns det en särskild barnrättsfråga som du eller din verksamhet tycker är extra viktig, eller kan extra mycket om? Hör av dig, så ser vi vad vi kan sy ihop.

Annonsera i Word

Offentligt finansierade verksamheter får annonsera i gymnasiemagasinet Word.

Anlita oss som föreläsare

Är några av era anställda föräldrar? Eller finns det föräldrar, unga eller barn i era målgrupper? Varför inte lära er mer om barnets rättigheter och praktiskt barnrättsarbete? Vi föreläser och diskuterar gärna. Inga krav på förkunskaper! Kontakta oss.

Aktuella samarbeten

Vi är stolta över att berätta om de verksamheter vi samarbetar med. De stöttar på olika sätt vårt arbete för att barns rättigheter ska gälla på riktigt – för varje barns bästa.

Läs om företagen