Verksamhetsberättelse 2018

Förord

30 år har gått sedan vi startade. Grunden är densamma, det vill säga barns röster om stöd, råd och att kunna påverka. Verksamheten utvecklas kontinuerligt utifrån det och annat som sker i samhället. Att föräldrar, andra närstående och personal som arbetar med och för barn tar ökade kontakter är något vi märkt av och uppskattar. Vi behöver jobba tillsammans! 2018 blir ett speciellt år att se tillbaka på eftersom kommunstyrelsen beslutande om att vår förening skulle få möjlighet att ingå Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Uppsala kommun. Att det skedde samma dag som Sveriges riksdag tog beslut om att barnkonventionen ska bli lag 2020 gjorde oss extra glada och nöjda. En önskan som blev verklighet! av de projekt som pågått i år är jag extra stolt över det treåriga projektet, som avslutats under året. Ett mycket gott exempel som ger förskolebarn, nyanlända barn och barn med olika funktionsvariationer kunskap om barns rättigheter. Genom framställt material och metoder som förmedlats har projektet fått stor spridning och uppskattats av de pedagoger och barn som använt det runt om i landet. Glad är jag också över att vår förening får fler och fler medlemmar. Vi är nu många som i våra olika sammanhang i vardagen har kunskap om barns rättigheter och kan sprida vad som pågår i Uppsala kommun och Region Uppsala. Det gör vi via vår hemsida och nyhetsbrev. Fler får möjligheter att påverka och ha synpunkter utifrån ett barnrättsperspektiv. Samverkan och samarbete behövs i olika former och med många. 2019 vill jag att fler kommuner i länet än Uppsala ska ta del av den kunskap och de metoder för att förverkliga barnkonventionen som föreningens kompetenta medarbetare kan ge. 2020 ska barnkonventionen bli lag! Gunilla Oltner, ordförande


5 bästa hos BOiU 2018

Vi ger stöd och råd, informerar och utbildar, påverkar och stärker barns och ungas röster. Det här är det som vi är stoltast över 2018.

30 år för barnrätten

BOiU fyllde 30 år och firade bland annat med att beställa videokonstverket Tusen barn tecknar framtiden och att ha ett flerdagars­evenemang i Gränbystaden. Den nytillverkade Barnrättsmaskinen gör succé.

Nätverket barnanpassad vård

Nätverket Barnanpassad vård, ett samarbete mellan BOiU och barnsjukvården i Skåne, Gävleborg och Uppsala, tog fram kriterier för vad som är tillräckligt anpassad sjukvård för barn och unga.

Partnerskap

I juni beslutade Uppsala kommun att ingå idéburet offentligt partnerskap med BOiU från och med årsskiftet 2019. Föreningen får därmed en formellt starkare ställning i kommunen och mer stabil ekonomi. Samma dag (!) antog riksdagen förslaget att barnkonventionen ska bli svensk lag 2020.

In my shoes

Vi har inlett samarbete med organisationen Child and family training i Storbritannien och forskaren Karin Fängström på Uppsala universitet för att kunna erbjuda utbildningar intervjumetoden In my shoes.

Expertrådet

BOiU inrättade under hösten ett expertråd, bestående av ensamkommande ungdomar, med syfte att stötta kommunen och verksamheter med sak­kunskap.