Verksamhetsberättelse 2016

Är det okej att ringa till BUP om det här?Jag är god man åt en pojke från Afghanistan som är placerad i Uppsala av en annan kommun. I dag fick vi veta att han ska flyttas till sin hemkommun nästa vecka. Vad kan vi göra?Hur ska jag säga om jag ringer till en familjecentral om våra problem i familjen?Tycker du att jag ska prata med kuratorn på skolan om våra problem med en elev som hotar? Detta är citat från personer som ringt oss. Att vara en fristående verksamhet, som inte är en myndighet, och att vi finns och kan det lokala samhället är i många fall en förutsättning för de som hör av sig, och att vi kan ge rätt svar på frågorna. Utifrån samtal med barn, unga, föräldrar och personer som arbetar med barn kan vi också styra vår verksamhet så att vi kan göra insatser till exempel på de skolor som vi fått information om att det finns problem på. Vi kan också uppmärksamma beslutsfattare på vad som kan behöva göras. Under året har det lagts fram en utredning om barnkonventionen som lag. Den kommer troligen att påverka situationen för barn i Sverige – om än till största delen genom att frågor om barnets rättigheter syns mer. Barnkonventionen gäller dock redan, och för att den ska följas ser vi att vår roll är avgörande, och det framkommer även i utredningen, där de skriver om behovet av fristående lokala barnrättighetsbyråer. Det har skett många framsteg för barnets rättigheter såväl i Uppsala kommun, region och på nationell nivå. Vi kan utifrån det utgå ifrån att det arbete som läggs ner för att driva på förändringar, opinionsbilda, informera och stärka barn och ungas röster verkligen har betydelse, och att vi bör fortsätta att vara aktiva tills varenda rättighet gäller vartenda barn! Gunilla Oltner, ordförande

Hela verksamhetsberättelsen

Läs hela verksamhetsberättelsen i en skärmanpassad version. Du slipper bläddra! Utskriftsvänlig variant.Läns-BO verksamhetsberättelse 2016

5 bästa hos BOiU 2016

Vi ger stöd och råd, informerar, påverkar och stärker barns och ungas röster. Det här är det som vi är nöjdast med 2016.

Möten med barn

Över tusen barn och unga från F-klass till årskurs 9 har vi mött i klassrummen. 600 av dem har också fått testa vår nya vägg­kalender med barnrättstema. Bläddra i kalendern.

Unga experter på sjukhuset

Fem olika grupper av barn och unga hjälper nu barnsjukhuset att bli ännu bättre på bemötande, information och forskning. Läs bloggen!

Jubileum

Ungdomsmagasinet Word firade 10 år med sitt extra­tjocka 50:e nummer. Av unga, för unga – sedan 2006. Läs alla numren på hemsidan.

Ny, roligare hemsida

Nu är det lättare att snabbt hitta rätt på vår hemsida för den som behöver hjälp. Familjerätten Efter vårt långvariga påverkansarbete så erbjuder familjerätten nu efter­samtal vid vårdnadstvister – för både barn och föräldrar.

Sämst!

Kommuner och domstolar blundar för barnets bästa när de flyttar ensamkommande mot deras vilja. I år har vi givit juridisk hjälp och/eller stöd till drygt 40 personer i denna situation.