Verksamhetsberättelse 2022

Under början av året kändes det hoppfullt. Pandemin hade äntligen lämnat oss och en nystart av verksamheten kunde planeras. Sedan startade ett krig i vår närhet. Att kriget i Ukraina har påverkat människorna där – men även skapat oro och ängslan här – har gjort året tungt för både barn och vuxna.

Då är det extra viktigt att vuxna tar sitt ansvar för att ge stöd till barn, att verksamheter nära barn och unga fungerar bra och att barnrättsperspektivet finns med i planeringen.

Några saker jag vill lyfta från året som gått är barnrättslektionerna i årskurs fyra och fem, som har varit mycket efterfrågade och väl genomförda, och att Kulturparkens mångåriga arbete i Gränby för att barn och unga skulle kunna utöva och ta del av kultur resulterade i årets Barnrättspris. Så viktigt och bra.

Jag vill även lyfta fram arbetet i bostadsfrågan och det stöd till verksamhetsutveckling i stadsbyggnadsfrågorna inom Uppsala kommun som Barnombudet medverkat i.

Även inom Region Uppsala har stödet till verksamhetsutveckling genomförts genom ett 30-tal utbildningar för medarbetare, varav de flesta för personer som möter barn och unga i sitt arbete.

Vårt lyckade Arvsfondsprojekt Children’s program avslutades sista december. Vi är mycket stolta över projektet och i någon form kommer det att fortsätta hos oss.

Nu ser vi redan in i framtiden och hoppas att vårt nya Arvsfondsprojekt Föräldrafokus ska bli lika lyckat. Vi fortsätter arbetet med att på olika samhälliga nivåer stödja och bidra med förverkligandet av barnkonventionen och hoppas också att fler kommuner och regioner följer i våra spår, med vårt stöd.

Gunilla Oltner, ordförande

5 bra saker 2022

Barnombudet i Uppsala län ser till att barns rättigheter gäller på riktigt. Det här är något av det som vi gjort under året.

Ett projekt i mål

vi avslutade Arvsfondsprojektet Children’s program med totalt 59 utbildade ledare och 21 certifierade.

… och ett i startgroparna

Under året arbetade vi fram en ansökan om ett nytt Arvsfondsprojekt: Föräldrafokus och familjestöd genom skolan. Alldeles i slutet av året godkändes ansökan och arbetet sparkar igång tidigt 2023.

Ordläger

16 barn mellan 11 och 14 år deltog i Ordlägret under den första sommarlovs­veckan och spelade in material till 17 korta poddavsnitt.

Vårdsamarbete

Vi fick till samarbete inom vården och med Infoteket kring aktiviteter barn och unga med både övervikt och NPF och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Ska påbörjas under 2023.

Word på scen

Wordredaktionen bjöds in till Barnrättsdagarna för att från stora scenen berätta om sitt arbete och Words betydelse.