Barnkonventionen i kommunen

Inspirationsföreläsning och workshop.

Kontakt

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

018 700 99 31
lisa.skiold@barnombudet.se

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden.

Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

Lisa är också ordförande i Barnskyddsrådet.

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

Vi utbildar er

Kostnadsfritt för Uppsala

Vi kommer gärna ut till arbetsgrupper för att prata med er om barnets rättigheter.

För alla verksamheter i Uppsala kommun och Region Uppsala är våra utbildningar kostnadsfria. Detta gäller även fristående/privata verksamheter inom t ex förskola, skola, socialtjänstuppdrag, omsorg och hälso- och sjukvård.

För övriga verksamheter inom Uppsala län – kontakta oss för prisförslag utifrån omfattning och betalningsförmåga.

Alla våra utbildningar hittar du på sidan Kunskap.

Innehåll

Föreläsningen beskriver grunderna i barnkonventionen i relation till det kommunala arbetet och hur det påverkas av att barnkonventionen är lag.  

I föreläsningen presenteras konkreta tips på verktyg och metoder för olika sammanhang.  

Workshop med gruppdiskussioner av nuläge och mål utifrån rubrikerna Kunskap, Beslut, Dialog och Skydd. 

Återsamling och kort återkoppling med frågor från grupperna.  

Barnombudet knyter ihop säcken med tips på hur respektive verksamhet kan gå vidare för att börja arbeta.  

 Tidsåtgång

  • 1 timme föreläsning
  • 1 timme workshop inklusive frågestund

Pris

För verksamheter i Uppsala kommun och Region Uppsala är utbildning kostnadsfri. Detta gäller även fristående/privata verksamheter inom t ex förskola, skola, socialtjänstuppdrag, omsorg och hälso- och sjukvård.

Övriga: 20 000 kr (max 30 deltagare)
Övriga: 25 000 kr (max 60 deltagare).
Kostnad för resa och restid kan tillkomma.