Politikerdialog med årskurs fyra

Som en avslutning på terminens omgångar med barnrättslektioner i årskurs fyra kan vi arrangera möten mellan politiker och elever för att diskutera frågor som är viktiga för barn i Uppsala.

Kontakt

Karin Mellin

Förstärkare

018-700 99 37

karin.mellin@barnombudet.se

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster. Hon arbetar också med stödärenden och har hand om regionens sommarjobbare.