Att bestämma vid skilsmässa

Föräldrar som ska separera behöver ta beslut om bland annat tre viktiga områden som rör barn: vårdnad, umgänge och boende.

Skilsmässa och vårdnad

Föräldrar som ska separera behöver ta beslut om bland annat tre viktiga områden som rör barn: vårdnad, umgänge och boende.

Läs mer om skilsmässa

Många av de saker som måste bestämmas vid en skilsmässa rör barn.

Vårdnad

Vårdnad handlar om förälderns ansvar, bestämmanderätt och skyldighet i förhållande till barnet. Där ingår omvårdnad, tillsyn, rätt till information och beslutanderätt. Beslutanderätten kan till exempel handla om vilken skola barnet ska gå i eller om barnet ska åka utomlands.

Om gemensam vårdnad gäller behöver föräldrarna vara överens och ta gemensamma beslut. Om en förälder har ensam vårdnad är det den föräldern som bestämmer.

Utgångspunkten är att gemensam vårdnad ska gälla, så länge det är det bästa för barnet. Föräldrar bör därför försöka få den gemensamma vårdnaden att fungera. Det innebär bland annat att se till att barnet har en nära och god relation till sina föräldrar även efter en separation.

Utgångspunkten gemensam vårdnad gäller inte:

  • om föräldrarna absolut inte kan samarbeta
  • om barnet själv vill något annat
  • om det finns risk för övergrepp eller att barnet far illa på annat sätt

När föräldrarna själva beslutar om vårdnaden förutsätts att de utgår från och gör det som är bäst för barnet.

Boende

Var barnet ska bo bör alltid avgöras utifrån vad som är bäst för barnet. Följande ska en ta hänsyn till när det ska avgöras var barnet ska bo:

  • Vad vill barnet?
  • Hur ser föräldrarnas boenden ut?
  • Var går barnet i skolan?
  • Hur ser barnets sociala liv ut?

Hänsyn ska tas till barnets behov av kontinuitet och trygghet. Var barnet ska bo ska inte styras av föräldrarnas behov och intressen.

Umgänge

Umgänge handlar om barnets rätt att ha kontakt med sina föräldrar. Även om en förälder har ensam vårdnad har barnet rätt att träffa den andra/de andra föräldrarna.

Barnets föräldrar ansvarar tillsammans för att barnet får den föräldrakontakt som det behöver. Barnets bästa och behov av en nära och god kontakt med sina föräldrar ska styra alla beslut om umgänge.