Vad är vårdnad?

Att vara vårdnadshavare för ett barn innebär att ha det huvudsakliga ansvaret för barnet. Vårdnadshavaren ska se till att barnet får utvecklas, får omvårdnad, trygghet och en god fostran.

Det är också vårdnadshavarens ansvar att se till att barnet får den tillsyn som behövs utifrån det unika barnets behov och förutsättningar.

Skilsmässa och vårdnad

Föräldrar som ska separera behöver ta beslut om bland annat tre viktiga områden som rör barn: vårdnad, umgänge och boende.

Läs mer om skilsmässa

Vem har vårdnaden?

Vem som har vårdnaden om barnet bestäms när barnet föds. Gifta föräldrar får automatiskt gemensam vårdnad. Föräldrar som inte är gifta behöver komma överens om och anmäla att vårdnaden ska vara gemensam. Anmälan görs till socialnämnden eller skatteverket. Om ogifta föräldrar inte anmäler gemensam vårdnad, blir den förälder som föder barnet juridisk vårdnadsansvarig.

Vårdnaden för ett barn kan ändras genom avtal eller domslut. Vårdnaden består till barnet fyller 18.

Gemensam och ensam vårdnad

  • Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna tillsammans tar hand om barnet. Kallas i dagligt tal ”delad vårdnad.”
  • Ensam vårdnad betyder att det är en förälder som har ansvaret själv.