Föreläsningar om barn och unga, nätet och sexualitet

En stor del av de barn som hängs ut med nakenbilder på sociala medier är i mellanstadieåldern. Förövarna är många gånger barn.

Den 5 september arrangerar vi två föreläsningar om sexuella kränkningar på nätet.

Föreläsaren

Jonas Karlsson

Ecpat

Föreläsare är Jonas Karlsson på Ecpat.

Ecpat är en internationell organisation som arbetar för att stoppa sexuella övergrepp och sexuell exploatering mot barn.

  • Ecpats rapport Jag tittade bara, jag gjorde inget elakt handlar om barns utsatthet på exposekonton – konton på sociala medier som olovligt postar nakenbilder. Rapporten visar bland annat att en stor del av barnen som hängs ut på exposekonton är i mellanstadieåldern och att förövarna många gånger är äldre barn.
  • Nude på nätet är Ecpats enkätundersökning om barns och ungas erfarenheter av och inställning till bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet.
  • Ecpats metodhandbok Barnet som expert är ett verktyg för alla som arbetar med undersökningar om och med barn och som söker nya vägar att samla in data och göra barn delaktiga.

För dig som arbetar med barn

Klockan 13-16: Om Ecpats rapporter om unga, nätet och sexualitet: Exposekonton, Nude på nätet och Barnet som expert. Grönvallsalen på Akademiska sjukhuset, Uppsala.

För föräldrar och andra anhöriga

Klockan 18-19: Vad gör barnen på nätet? Om sex, barnens strategier och vad som händer när någonting går fel. Sensus lokaler på Drottninggatan 4, Uppsala.

Anmälan