Likarätt

Likarätt är ett lättanvänt verktyg som är kostnadsfritt för alla. Personal, barn, elever och vårdnadshavare lär sig gemensamt för att alla barns lika värde ska respekteras.

Likarätt kräver inte några förkunskaper.

Utbildningen finns i anpassade moduler från förskola till och med gymnasiet.

En bra utbildning med väl utförliga beskrivningar samtidigt som de inte blir för långa. Lätt att ta till sig och lätt att förstå.
– Deltagare i utbildningen

Grundläggande kostnadsfri utbildning

Syftet med Likarätt är att främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter samt motverka mobbning och trakasserier.

Läs mer och gör utbildningen