Likarätt är en grundläggande kostnadsfri utbildning. Med Likarätt kan personal, barn, elever och vårdnadshavare tillsammans arbeta med barnkonventionen.

Jag tror aldrig jag varit med om att få mig till handa ett sånt konkret, reellt givande, genomtänkt, relevant och lättarbetat material under alla mina år som rektor i förskolan!

– En rektor i förskola

Introduktion

Syftet med Likarätt är att främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter samt motverka mobbning och trakasserier.

Utbildningen finns i fem moduler: En till personal, en till vårdnadshavare och tre olika till barn och elever.

80% av de som svarat på utvärderingen tror att Likarätt kan tillföra något på deras arbetsplats.

Det går att plocka de delar av Likarätt som känns viktigast. Men Likarätt får bäst effekt om all personal, alla elever och vårdnadshavare går utbildningen.

Steg 1: personalen

Först genomför personal den individuella utbildningen.

Därefter ansvarar någon i personalen för att hålla i en gemensam del på personalmöte.

Individuell utbildning för personal

Tidsåtgång ca 25-30 minuter.

Starta utbildningen

Utbildning till personalgrupp

Gemensam del som genomförs i grupp på stor skärm efter den individuella delen. Tidsåtgång ca 30 minuter.

Till utbildningen för personalgrupp

Steg 2: eleverna

Utbildningen till barn och elever finns i tre nivåer. Välj den nivå som passar just din grupp.

Utbildning för barn och elever

Utbildningen för barn och elever finns i tre nivåer. Välj den nivå som passar just din grupp.

Till elevmodulerna

Steg 3: vårdnadshavarna

Någon i personalen ansvarar för utskick till vårdnadshavare (individuell del) och för att genomföra utbildningen för föräldramöte (gemensam del)

Utbildningen finns på flera språk.

Utbildning för vårdnadshavare

Utbildning för vårdnadshavare

Till utbildningen

Utbildning för föräldramöte

Uppföljande diskussion efter att vårdnadshavarna har genomfört den individuella delen. Tidsåtgång ca 30 minuter.

Till utbildningen för föräldramöte

Visa att ni gått Likarätt

Köp diplom eller nyckelband till dig själv eller personalen för att påminna om ert viktiga arbete med barnets rättigheter i vardagen. Eller varför inte tillverka dockor av de populära Filurerna?