Likarätt är en grundläggande kostnadsfri utbildning. Med Likarätt kan personal, barn, elever och vårdnadshavare tillsammans arbeta med barnkonventionen.

På den här sidan finns utbildningar för barn och elever.

Information

Utbildningen Likarätt

Gratis utbildning för alla

Det här är en del av utbildningen Likarätt.

Introduktion till Likarätt.

Kontakt

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

018 700 99 31
lisa.skiold@barnombudet.se

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden.

Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

Lisa är också ordförande i Barnskyddsrådet.

Likarätt finns i en version för personal som arbetar med barn, en version för vårdnadshavare och tre versioner för barn och unga.

På den här sidan finns utbildningar för barn och elever.

Utbildningarna är tänkta för klasser och barngrupper.

Mima, Pop och Solo

Möt filurerna Mima, Pop och Solo.
För barn ca 4-8 år och barn i anpassad grundskola.
6 samlingar/lektioner.
Tidsåtgång ca 20 minuter per tillfälle.

Till filurerna

Lumas skola

Luma trivs bra i sin skola. Men det finns saker som kunde vara bättre.
För elever i grundskolan ca åk 3-6 och anpassad grundskola.
1-2 lektionstillfällen.
Tidsåtgång minst 40 minuter.

Till Lumas skola

Högstadiet och gymnasiet

Likarätt för elever i högstadiet, gymnasiet och anpassad grund- och gymnasieskola.
1-2 lektionstillfällen.
Tidsåtgång minst 40 minuter.

Till materialet för ungdomar