Likarättsutbildningen för barn och elever finns i tre nivåer. Denna nivå passar för elever på högstadiet och gymnasiet.

Information

Utbildningen Likarätt

Gratis utbildning för alla

Det här är en del av utbildningen Likarätt.

Introduktion till Likarätt.

Kontakt

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

018 700 99 31
lisa.skiold@barnombudet.se

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden.

Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

Lisa är också ordförande i Barnskyddsrådet.

Lumas skola

  • Elever i högstadiet, gymnasiet och anpassad grund- och gymnasieskola.
  • 1-2 lektionstillfällen.
  • Tidsåtgång minst 40 minuter.

Materialet

Du kan använda Powerpoint eller pdf när du genomför utbildningen.

Viktigt om Powerpoint: för att ta del av filmen som kommer i början behöver du efter att ha öppnat Powerpointen 1) klicka i den gula rutan uppe i vänstra hörnet ”aktivera redigering” och 2) efter det ”aktivera innehåll.”

Du behöver lärarhandledningen när du genomför samlingen eller lektionen.

Förbered dig genom att skriva ut lärarhandledningen och läsa igenom utbildningen. Fundera hur diskussioner och eventuella gruppindelningar ska genomföras på bästa sätt.