Likarättsutbildningen för barn och elever finns i tre nivåer. Mima, Pop och Solo passar för barn ca 4-8 år och barn i anpassad grundskola.

Information

Utbildningen Likarätt

Gratis utbildning för alla

Det här är en del av utbildningen Likarätt.

Introduktion till Likarätt.

Kontakt

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

018 700 99 31
lisa.skiold@barnombudet.se

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden.

Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

Lisa är också ordförande i Barnskyddsrådet.

Mima, Pop och Solo

  • Barn ca 4-8 år och barn i anpassad grundskola. 
  • 6 samlingar/lektioner.
  • Tidsåtgång ca 20 minuter per tillfälle.  

Materialet

Du kan använda utbildningen som Powerpoint eller som pdf. Förbered dig genom att läsa igenom utbildningen och lärarhandledningen och skriv ut arbetsblad, elevhäften och ordlistor.

Du behöver lärarhandledningen när du genomför samlingen eller lektionen.

Arbetsblad finns till kapitel 1, 3 (två arbetsblad), 5 och 7.

Visa att ni gått Likarätt

Köp diplom eller nyckelband till dig själv eller personalen för att påminna om ert viktiga arbete med barnets rättigheter i vardagen. Eller varför inte tillverka dockor av de populära Filurerna?