Likarättsutbildningen för barn och elever finns i tre nivåer. Lumas skola passar för elever i grundskolan ca åk 3-6 och anpassad grundskola.

Information

Utbildningen Likarätt

Gratis utbildning för alla

Det här är en del av utbildningen Likarätt.

Introduktion till Likarätt.

Kontakt

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

018 700 99 31
lisa.skiold@barnombudet.se

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden.

Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

Lisa är också ordförande i Barnskyddsrådet.

Lumas skola

  • Elever i grundskolan ca åk 3-6 och anpassad grundskola.
  • 1-2 lektionstillfällen.
    Tidsåtgång minst 40 minuter.

Materialet

Du kan använda Powerpoint eller pdf när du genomför utbildningen.

Viktigt om Powerpoint: för att ta del av filmen som kommer i början behöver du efter att ha öppnat Powerpointen 1) klicka i den gula rutan uppe i vänstra hörnet ”aktivera redigering” och 2) efter det ”aktivera innehåll.”

Du behöver lärarhandledningen när du genomför samlingen eller lektionen.