Här finns diskussionsdelen som genomförs i grupp efter att vårdnadshavarna gjort den individuella delen.

Information

Utbildningen Likarätt

Gratis utbildning för alla

Det här är en del av utbildningen Likarätt.

Introduktion till Likarätt.

Kontakt

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

018 700 99 31
lisa.skiold@barnombudet.se

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden.

Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

Lisa är också ordförande i Barnskyddsrådet.

Denna del av utbildningen Likarätt är en uppföljande diskussionsdel för föräldramöte eller liknande. Före mötet behöver föräldrarna på egen hand ha genomfört den individuella delen.

Diskussionsunderlaget kan fyllas i digitalt eller på papper. Det kan användas som underlag för hur ni kan arbeta vidare och vidareutvecklas.