Likarätt är en grundläggande kostnadsfri utbildning. Med Likarätt kan personal, barn, elever och vårdnadshavare tillsammans arbeta med barnkonventionen.

Det här är utbildningen för vårdnadshavare.

Information

Utbildningen Likarätt

Gratis utbildning för alla

Det här är en del av utbildningen Likarätt.

Introduktion till Likarätt.

Kontakt

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

018 700 99 31
lisa.skiold@barnombudet.se

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden.

Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

Lisa är också ordförande i Barnskyddsrådet.

Likarätt finns i en version för personal som arbetar med barn, en version för vårdnadshavare och tre versioner för barn och unga.

Det här är utbildningen för vårdnadshavare.

Har du hittat hit på egen hand?

Det går bra att göra utbildningen Likarätt helt på egen hand.

Men Likarätt får bäst effekt om all personal, alla elever och vårdnadshavare går utbildningen.

Så tipsa gärna ditt barns skola eller förskola om Likarätt.

Har du fått länken hit från ditt barns skola eller förskola?

Bra! Det visar att skolan/förskolan vill jobba tillsammans med elever och vårdnadshavare för att barnen ska känna sig trygga.

Utbildningen

Starta utbildningen genom att välja språk nedan.

Efter utbildningen kan du gärna titta på fördjupningsmaterialet i den rosa rutan högre upp på sidan. Det materialet finns bara på svenska.

Svenska
Utbildning till vårdnadshavare

English
Training for care providers

الحقوق المتساوية
لمقدمي الرعاية/ ولي الامر
Arabiska

حقوق برابر
برای سرپرستان
Persiska

Xuquuqda loo siman yahay
Adeeg bixiyayaasha Daryeelka
Somaliska