Här finns diskussionsdelen som genomförs i grupp efter att personalen gjort den individuella delen.

Information

Utbildningen Likarätt

Gratis utbildning för alla

Det här är en del av utbildningen Likarätt.

Introduktion till Likarätt.

Kontakt

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

018 700 99 31
lisa.skiold@barnombudet.se

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden.

Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

Lisa är också ordförande i Barnskyddsrådet.

Denna del av utbildningen Likarätt passar för APT, arbetslagsmöten eller liknande med projektor.

Diskussionsunderlaget kan fyllas i digitalt eller på papper. Det kan användas som underlag för hur ni kan arbeta vidare och vidareutvecklas.

Visa att ni gått Likarätt

Köp diplom eller nyckelband till dig själv eller personalen för att påminna om ert viktiga arbete med barnets rättigheter i vardagen. Eller varför inte tillverka dockor av de populära Filurerna?