Projektet Knas hemma tog fram kreativa metoder för att lyfta barns och ungas delaktighet och röster inom exempelvis socialtjänst, familjehem och HVB-hem.

Knas hemma startades som ett Arvsfondsprojekt hos Barnombudet 2013. Knas hemma står sedan 2018 på egna ben som en ungdomsdriven ideell förening som arbetar nationellt.