Utbildningsdag om könsdysfori och trans

De senaste åren har antalet unga som söker vård för könsutredning hos Akademiska sjukhuset ökat kraftigt.

Många personer som bryter mot samhällets givna normer kring könsidentitet och kön upplever könsdysfori, vilket innebär att hindras i sin vardag eller lida av att ens könsidentitet inte överensstämmer med det kön en blev tilldelad vid födseln. För att de ska kunna bemötas på ett bra sätt behöver samhället en ökad förståelse och kunskap kring trans och könsdysfori. Den 16 maj arrangerar Barnskyddsrådet en utbildningsdag i ämnet.

Under utbildningsdagen kommer en djupare förståelse för vad trans/könsdysfori innebär ges, grundläggande kunskaper inom hbtq, liksom en inblick i hur verksamheter arbetar med detta i praktiken. Dagen kommer att innehålla både teoretisk förståelse och praktiska utföranden/bemötanden.Datum: 16 maj Tid: 9-15.30 Plats: Grönwallsalen, ing 70, Akademiska Sjukhuset Målgrupp: Personal, studenter och politiker inom socialtjänst, förskola, skola, hälso- och sjukvård, rättsmedicin, rättsväsende samt övriga intresserade Kostnadsfritt – lunch på egen hand Arrangemang: Barnskyddsrådet i Uppsala län i samarbete med Länsstyrelsen Uppsala län

Program

Crash course i hbtq. Maria Norberg, processledare Social hållbarhet, Uppsala kommun. Presentationen. Goda exempel på bemötande. En eller flera verksamheter beskriver hur de arbetar. Omhändertagande och utredning av barn och ungdomar med könsdysfori. Malin Indremo, psykolog inom könsdysforiteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Presentationen. Bemötande ur ett föräldraperspektiv. Agneta Rodmark Wallner från nätverket Stolta föräldrar. Lokalt stöd på nätet för unga transpersoner. Chris-Emelie, Uppsala tjej- och transjour. Presentationen. Transkunskap. Christopher Enblom, RFSL Uppsala. Presentationen.