Utbildningsdag om hur samhället hanterar barn som bevittnat/upplevt våld

De senaste åren har det skett en stor ökning av anmälningar kring barn som upplevt våld. Lagstiftningen har också förstärkts så att de alltid ska leda till utredning. Det finns också förslag om barn som ska vara i skyddat boende behöver ha ett placeringsbeslut. Under dagen presenteras den utredning där detta föreslås, och andra aktuella frågor kring barns rättsliga ställning och förslag som kan åtgärdas lokalt utan lagändring.Datum: 4 oktober Tid: 9-15.30 Plats: Grönwallsalen, ing 70, Akademiska Sjukhuset Kostnadsfritt – lunch på egen hand Arrangemang: Barnskyddsrådet i Uppsala län

Program

9.00   Introduktion till dagen 9.10   Barns upplevelser av våld i nära relationer. Linnéa Bruno, fil dr i sociologi, Umeå och Stockholms universitet. Presentationen. 9.45   Hur socialtjänsten jobbar med barn som upplevt/bevittnat våld. Ylva Banck och Jonas Österdahl från Teamet för våldsutsatta barn, mottagningsenheten för barn och unga, Uppsala socialtjänst. 10.10 Rast med kaffe/te + smörgås 10.30 Barn i skyddat boende – arbetet med utredningen ”Ett fönster av möjligheter” SOU 2017:112. Marit Birk, Departementssekreterare Enheten för funktionshinder och sociala tjänster, Socialdepartementet. Presentationen. 11.30 Prognos av utredningen – var är vi idag och vad händer härnäst? Lina Nordquist, Riksdagsledamot (L), Ledamot av Socialutskottet. 11.40 Om att barn i skyddat boende bör erbjudas hälsoundersökning och omfattas av Hälsofam. Elizabeth Gold, Barnläkare, Barnskyddsteam, Akademiska barnsjukhuset. Presentationen. 12.00 Barnperspektiv i skyddat boende & kvinnojourens roll vid orosanmälningar. Uppsala kvinnojour, Amanda Birging. Presentationen. 12.30 Lunchpaus 13.30 Presentation av Länsstyrelsens rapport Kvalitén i skyddat boende. Länsstyrelsen Uppsala, Sabina Carlsson, regional samordnare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Presentationen. 13.50 Barn som bevittnat våld och deras rättsliga ställning. Barnfridsbrott ny bestämmelse. Rebecca Lagh, advokat på Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB. Presentationen. 15.00 Slut för dagen

Frågor till föreläsarna

Dokument med frågor och svar från utbildningsdagen