Sekretess och informationsöverföring när barn misstänks fara illa

Datum: Den 23 november 2017 Tid: kl 9-15.15 Plats: Grönwallsalen, ing 70, Akademiska Sjukhuset Målgrupp: personal i verksamheter som möter barn som behöver skydd

Ämnen och presentationer

  • Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd, Jakobsson, Lundgren
  • Inga-Lill Jakobsson specialpedagog och fil dr & Marianne Lundgren, socialsekreterare och fil dr
  • Sekretess – hinder och möjliga lösningar – Mats Holmberg jurist Region Uppsala
  • Sekretessfrågor hos polisen – Mariann Leukhardt, jurist, rättsavdelningen/rättsenhet Mitt
  • Panelsamtal med praktiker – I panelen bland annat representanter från: sjukvård, kvinnojour, socialtjänst hos Barnahus, polis och skola som berör hur det kan fungera med sekretess och samverkan