Så förhindrar vi kriminalitet

Välkommen på en halvdag om kriminalitet hos barn och unga.

Fakta

Om Barnskyddsrådet

Barnskyddsrådet verkar för att barn som behöver skydd ska få bättre hjälp.

Rådet ska öka kunskapen och samarbetet inom och mellan professioner och verksamheter. Rådet ska också initiera verksamhetsutveckling och forskning utifrån barnets rättigheter.

I barnskyddsrådet finns personer från olika verksamheter som arbetar med utsatta barn.

Barnskyddsrådet bildades 2013.

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

Kontakt

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

018 700 99 31
lisa.skiold@barnombudet.se

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden.

Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

Lisa är också ordförande i Barnskyddsrådet.

Vi lyfter frågan om kriminalitet i alla faser – främst hur vi kan arbeta främjande innan det har uppstått problem, men även hur vi kan förebygga när vi ser risker och förhindra att det fortsätter.

Under dagen presenteras en blandning av forskning och praktik, och det kommer att bli tillfälle att samtala med andra deltagare mellan passen, oavsett om du deltar fysiskt eller digitalt.

Program

Den 16 sep 2024, kl 9-15.

Fler föreläsare tillkommer.

  • Hur får vi mest return on investment av samhällets resurser? Gunilla Lönnberg, Uppsala universitet
  • VäntaBarnsäkert – att hitta och vägleda under graviditeten. Eva Morell, barnmorska, samordnare och projektledare
  • Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar – i hem- och skolmiljö. Stefan Boström, leg psykolog, barn- och elevhälsan Uppsala kommun
  • Aktivt arbete med högstadieelever – om känslor och konflikthantering. Mikaela Eriksson, medlare, Stödcentrum, Uppsala kommun
  • Vad behöver barn och unga som blir utsatta för eller själva begår brott? Linn Molin, samordnare och kurator, Stödcentrum, Uppsala kommun
  • Barn som begår brott – ett utvecklingsperspektiv. Mikaela Baum, regional utvecklingsledare, Barn och unga FoU Socialtjänst

Information

Datum: 16 september 2024

Tid: 09:00- 15:00

Anmäl dig senast: 8 sept kl 19.00
Plats: Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, ingång 70 bv; även digitalt.