Program för utbildningsdag om goda och jämlika livsvillkor för barn och unga

Utbildningsdagen om goda och jämlika livsvillkor för barn och unga gavs digitalt den 15 maj 2020. Det går att titta på filmerna i efterhand.

Gå till utbildningsdagen

Gå till utbildningsdagen genom att klicka på bilden nedan eller den här länken Klicka därefter på ”Spela upp alla” på Youtube-sidan för att starta utbildningsdagen.

Föreläsningar följer automatiskt efter introduktionen. Föreläsningen Barnsäkert visas på den här länken: tinyurl.com/barnsakert Obs! Filmen kan hacka på Chrome i dator. Använd gärna en annan webbläsare (t ex Edge) eller mobil.

Frågor från publiken

Du kan skriva en kommentar direkt till filmen på Youtube. För att göra detta behöver du vara inloggad på Youtube. Har du en Gmail-adress så loggar du in med den. Vill du använda en annan mejladress så kan du skapa ett Googlekonto här (se till att göra det i tid före föreläsningen, så du inte missar något) och sedan klicka på Logga in på Youtube. Frågorna och svaren finns kvar efter utbildningsdagen på länken som hör till respektive film här nedanför.


Program

Introduktion till dagen + TripleP – framgångsrikt föräldrastöd via förskolan. Lisa Skiöld, Barnombudet i Uppsala län, och Anna Hanning, Chef och Samordnare Föräldravägledningen Triple P Öppna förskolan flyttar ut i närnaturen. Sandrine Karlsson från Gottsunda öppna förskola Kristallen, Åsa Sjögren från Upplandsstiftelsen. Stadsutveckling med helhetsperspektiv – för ökad trygghet och rörelse. Karin Ahlzén, Fokus Skärholmen, Exploateringskontoret. Går ej att se efter den 15 maj.Trivselprogrammet – elevstyrda raster med aktivitet och gemenskap. Pernilla Winder, Trivselansvarig/resurs, Bälinge skola. Lockande och hållbar mat i förskola och skola Lina Andersson Fasth, projektledare på Skolmatsakademin/RISE. Skolgårdsodling. Henrik Andersson, Projektledare, skolträdgårdsmästare och odlingspedagog för Uppsala Waldorfskolas skolträdgård. Systematiskt elevhälsofrämjande arbete – En frisk skolstart plus. Liselotte Schäfer Elinder, Adj. professor Karolinska Institutet & Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm. Om ny närvårdsstruktur – att hantera när det behöver åtgärdas. Kerstin Evelius, Utredare psykisk hälsa, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Region Uppsala. Barnsäkert – att inom barnhälsovården tidigt identifiera psykosociala problem i småbarns hemmiljö och erbjuda familjen stöd och hjälp till åtgärd. Maria Engström, Vårdutvecklare barnhälsovården Uppsala län, Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare Region Uppsala. Filmen kan hacka på Chrome i dator. Använd gärna en annan webbläsare (t ex Edge) eller mobil. Avslutning