Hur kan barn hantera otrygghet – klimatkatastrof, krigshot och våldsutsatthet?

Krigshot och klimatkatastrof. Utsatthet i hemmet, på skolan eller i närområdet. Många upplever att vi behöver förhålla oss till fler kriser än vanligt.

Välkommen på en halvdag om hur vi kan främja barns trygghet och kapacitet att hantera otrygghet, och hur vi kan förebygga och hantera problem.

Fakta

Om Barnskyddsrådet

Barnskyddsrådet verkar för att barn som behöver skydd ska få bättre hjälp.

Rådet ska öka kunskapen och samarbetet inom och mellan professioner och verksamheter. Rådet ska också initiera verksamhetsutveckling och forskning utifrån barnets rättigheter.

I barnskyddsrådet finns personer från olika verksamheter som arbetar med utsatta barn.

Barnskyddsrådet bildades 2013.

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

Kontakt

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

018 700 99 31
lisa.skiold@barnombudet.se

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden.

Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

Lisa är också ordförande i Barnskyddsrådet.

Många upplever att det är fler kriser än vanligt som vi behöver förhålla oss till, och som barn behöver hantera. Det handlar om allt från utsatthet i hemmet, på skolan eller i närområdet, till krigshot och klimatkatastrof.

Barnskyddsrådet bjuder därför in elevhälsopersonal, fritidspersonal, politiker, hälso- och sjukvårdspersonal, lärare och andra som möter barn till en förmiddag med fokus på hur vi kan främja barns trygghet och kapacitet att hantera otrygghet, och hur vi kan förebygga och hantera när det uppstått problem.

Program

Den 28 maj 2024, kl 9-12. Fika från kl 8.30.

  • Föräldraskapets avgörande betydelse. Isabel Eriksson, Barnombudet, projektledare för Föräldrafokus och familjestöd via skolan.
  • Likarätt – fungerande skolmetoder för att arbeta med trygghet. Lisa Skiöld, Barnombudet, verksamhetschef
  • Från oro till handlingskraft – om att arbeta med unga med klimatoro. Kali Andersson, Klimatpsykologerna, psykolog.
  • Snacka tryggt om våld mot barn – ny arbetsmodell  riktad till grundskola och anpassad grundskola för att göra våld pratbart. Louise Olsson, Henrietta Lysén, Rädda Barnen, projektledare.
  • Vad kan socialtjänsten göra egentligen? Och hur vägleder vi dit? Olga Lund och Daniel Kalin från Familjeenhet Ling, samt Ulrika Sandelin och Lucy Wincent-Dodd från Ungdomscentrum – alla från Uppsala kommun.
  • Hur hitta till rätt stöd? Lisa Skiöld, Barnombudet, verksamhetschef.

Information

Datum: 28 maj 2024

Tid: 09:00- 12:00

Anmäl dig senast: 22 maj kl 10.00
Plats: Gunnesalen, Akademiska sjukhuset, ingång 10