Utbildningsdag om goda och jämlika livsvillkor för barn och unga

Länk till utbildningsdagen (fungerar även efter den 15 maj 2020) Goda och jämlika livsvillkor för barn och unga – hälsa och trygghet Det är väl känt att det finns ett samband mellan att psykisk ohälsa bland barn och unga ökar dramatiskt och att de rör sig mindre. Det är också stora skillnader på vilken bakgrund barnen har, vilka vanor de tränas in i, och vilka val vi i samhället erbjuder barn i olika samhällsgrupper. Under utbildningsdagen vill vi lägga fokus på vad som kan göras för att vända trenderna, och för att vi ska få ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle, som kanske samtidigt blir mer ekologiskt hållbart. Det handlar om allt från stadsplanering till BVC-besök, från föreningsaktiviteter till föräldrastöd. Datum: 15 maj Tid: 9-15.30 Plats: Vid din dator KostnadsfrittMålgrupp: Personal, studenter, politiker eller andra engagerade inom socialtjänst, förskola, skola, hälso- och sjukvård och stadsplanering. Arrangemang: Barnskyddsrådet i Uppsala län

Program

Barnsäkert – att inom barnhälsovården tidigt identifiera psykosociala problem i småbarns hemmiljö och erbjuda familjen stöd och hjälp till åtgärd. Maria Engström, Vårdutvecklare barnhälsovården Uppsala län, Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare Region Uppsala TripleP – framgångsrikt föräldrastöd via förskolan. Anna Hanning, Chef och Samordnare Föräldravägledningen Triple P Öppna förskolan flyttar ut i närnaturen. Sandrine Karlsson från Gottsunda öppna förskola Kristallen, Åsa Sjögren från Upplandsstiftelsen Stadsutveckling med helhetsperspektiv – för ökad trygghet och rörelse. Karin Ahlzén, Fokus Skärholmen, Exploateringskontoret Trivselprogrammet – elevstyrda raster med aktivitet och gemenskap. Pernilla Winder, Trivselansvarig/resurs, Bälinge skola Skolträdgård – utomhuspedagogik, odling, näring, social mötesplats. Henrik Andersson, Projektledare, skolträdgårdmästare och odlingspedagog för Uppsala Waldorfskolas skolträdgård. Systematiskt elevhälsofrämjande arbete – En frisk skolstart plus. Liselotte Schäfer Elinder, Adj. professor Karolinska Institutet & Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm Lockande och hållbar mat i förskola och skola. Lina Andersson Fasth, projektledare på Skolmatsakademin/RISE Om ny närvårdsstruktur – att hantera när det behöver åtgärdas. Kerstin Evelius, Utredare psykisk hälsa, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Region Uppsala