Heldag om alkohol och andra droger bland barn, unga och familjer 9 mars

Alkohol och droger bland barn, unga och familjer – riskgrupper, trender och åtgärder

Det finns ett behov av ökad jämlikhet och jämställdhet inom ANDT-frågorna. Det är viktigt att synliggöra riskgrupper för att utveckla eller individanpassa de insatser som redan finns. En sådan grupp är barn och familjer i missbruk. Vi behöver möta barnets individuella behov och förutsättningar på ett bättre sätt. Denna dag lyfter upp perspektiv, arbetssätt och praktiska exempel för att hjälpa dig i ditt arbete med barn och familjer i missbruk. Datum: Den 9 mars 2017 Plats: Grönwallsalen, ing 70, Akademiska Sjukhuset Målgrupp: personal i verksamheter som möter barn som missbrukar eller är anhöriga till missbrukare Schema: symposium 9 mars ANDT slutgiltigt programAnmälan via: http://delta.boiu.seDagen är kostnadsfri