Att förhindra ett barns risk att dö, 7 nov 2018

I England görs regelbundet sedan lång tid tillbaka utredningar vid allvarliga tillbud eller dödsfall för barn. I Sverige har vi Lex Bobby. Socialstyrelsen utreder cirka 4 fall om året. Räcker det? Skulle vi behöva göra mer? Vad kan vi göra i samverkan för att förhindra att barn riskerar att dö eller faktiskt dör? Till denna dag kommer två experter från England som arbetat på både strategisk nivå nationellt och praktisk nivå med tvärprofessionella utredningar – child death review. Lex Bobby är det vardagliga namnet på lag (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall. Lagen trädde i kraft 2008 och säger att en särskild barnskyddsutredning ska genomföras om ett barn dött på grund av våld eller annat brott och barnet har varit i behov av skydd. Utredarna ska söka efter systemfel i samhällets skyddsnät och syftet är att lägga fram konkreta förslag på åtgärder som kan förebygga att barn far illa. Lagen är uppkallad efter en tioårig pojke som misshandlades till döds av sin mamma och styvpappa i det som kallades fallet Bobby. För få oklara dödsfall i Sverige utreds – en lägesrapport Gabriel Otterman, Överläkare, Barnskyddsteamet, Akademiska Sjukhuset Uppsala Responding to and learning from childhood deaths: experience from the UK and internationally Peter Sidebotham, docent i pediatrik och folkhälsa vid Warwick University in England What does child death review in England look like? Wendy Thorogood, länsansvarig sjuksköterskekonsult för barn på NHS Dorset Clinic Commissioning Group. Vilka framgångsrika arbetssätt kan vi införa i Sverige? Staffan Jansson, barnläkare och gästprofessor Uppsala universitet

Mer om föreläsarna:

Peter Sidebotham docent i pediatrik och folkhälsa vid Warwick University in England. Huvudsakliga forskning kring barnmisshandel, plötslig spädbarnsdöd och hälsovårdsforskning vid granskning av dödsfall bland barn samt handläggning vid oväntad barndöd. Han har lett utvecklingen av nationella utbildningsmaterial i barnskydd och child death review i Storbritannien. Wendy Thorogood utnämnd sjuksköterskekonsult för barn med NHS Dorset Clinic Commissioning Group (CCG). Thorogood har många års erfarenhet med att utveckla child death review rutiner såväl lokalt som nationellt i England. Gabriel Otterman överläkare i Barnskyddsteamet vid Akademiska barnsjukhuset med många års erfarenhet i kliniskt arbete med barn som far illa. Hans forskning har också haft fokus på epidemiologi av oklara dödsfall bland barn och ungdomar och behovet av systematisk granskning av dödsfall i Sverige enligt den engelska modellen. Staffan Jansson Staffan Janson är barnläkare, forskare och gästprofessor vid Uppsala universitet. Han har varit barnhälsovårdsöverläkare, startat ämnet folkhälsovetenskap på Karlstads universitet, byggt upp Barnrättsakademien i Örebro och han har varit regeringens expert i barnmisshandelsfrågor.