Symposium om sekretess när barn misstänks fara illa

Barnskyddsrådet arrangerar en utbildningsdag för personal i verksamheter som möter barn som behöver skydd. Datum: Den 23 november 2017 Tid: kl 9-15.15 Plats: Grönwallsalen, ing 70, Akademiska Sjukhuset Kostnadsfritt. Läs mer och anmäl dig.