Alkohol och droger bland barn, unga och familjer – riskgrupper, trender och åtgärder

Läs programmet här.Datum: Den 9 mars 2017 Plats: Grönwallsalen, ing 70, Akademiska Sjukhuset Målgrupp: personal i verksamheter som möter barn som missbrukar eller är anhöriga till missbrukare

Presentationer