Traumamedveten skola, hälsovård och omsorg, 20 april 2016