#metoo – barn och unga – hur går vi vidare?

Datum: 20 mars 2018 Tid: 9.00 – 15.30 Plats: Grönwallsalen, ing 70, Akademiska Sjukhuset Målgrupp: personal som arbetar med barn och unga inom t ex förskola, skola, socialtjänst, hälsovård, sjukvård

Länkar

Länkar om sexuella övergrepp mot barn.

Presentationer

Preventivt arbete för att undvika sexuellt våld, och riskbedömning på barn i tidig ålder Ulla Thorslund, leg psykolog, specialiserad på sexuella beteendeproblem hos barn och unga. Presentationen. Femtongruppen – högstadieelevers initiativ Femtongruppen från Enköping fick stort genomslag med sin film #femton. Filmen visar hur sexuella trakasserier präglar elevers skolgång. Gruppen kommer att prata om hur t ex filmen kan användas för att undvika att trakasserier fortsätter. Se filmen på YoutubeKillmiddagar och andra metoder Föreningen Män (tidigare Män för jämställdhet) – en ideell feministisk organisation med visionen att skapa en jämställd värld utan våld. Presentationen. Panelsamtal – Vad kan göras på kommunal och regional nivå? Mohamad Hassan (L), kommunalråd, vice ordf Idrott- och fritidsnämnden Uppsala kommun, Peter Gustavsson (S), ordförande Kulturnämnden och ledamot i jämställdhetsrådet Uppsala kommun, Sofia Venemalm, strateg i Uppsala kommun med ansvar för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, Frank Stoor, utbildningschef Enköpings kommun, Randi Graungaard, tidigare socialchef, nu kommundirektör Tierp Om att förhindra och behandla risk för övergrepp Preventell – hjälplinje vid oönskad sexualitet

Förebyggande arbete mot sexuella övergrepp och trakasserier i skolmiljö Uppsala tjej- och transjour Presentationen.Pornografins effekter – om sambandet mellan pornografi och sexuella övergrepp och trakasserier Uppsala kvinnojour Presentationen. #sexualkunskapslyftet i svenska skolan Hans Olsson från RFSU Presentationen.